Българският онлайн магазин за феромони


Как се разпознават и възприемат ?

   Феромоните наричани понякога и вомероферини / vomeropherins / , попадат в категорията на химичното усещане /химиоусещане за краткост/ , което е подобно на начина , по който усещаме миризми . Нашето обичайно усещане за миризма / това , с което си служим , за да подушим цветя / се нарича обоняние , за което отговарят 1000 различни видове нервни рецептори , но при феромоните отдавна е доказано , че  те се различават и възприемат чрез допълнителна обонятелна система . При бозайниците това е Вомероназалната система .   

                          


   Тя се състои от вомероназални вдлъбнатини , които се намират на 6 - 7 см дълбочина навътре в носа , като в основата е раположен Вомероназалният орган / ВНО / , в който са разположени и концетрирани рецепторите - hV3R1 и hV3R8 -специализирани да усещат / засичат / феромоните . От тук се изпращат сигнали чрез неврони / нерви / към помощните обонятелни рецептори , които представляват част от мозъка - отговорен за обработване на информацията , предавана от феромоните и предизвикваща реакция . Повечето феромонални сигнали завършват в хипоталамуса , който представлява бадемовидна жлеза , свързана с другите части на лимбичния / емоционалния / мозък , като независимо от нашата воля директно и основно повлияват на зоните , които контролират половото желание и готовност , влюбването и любовните чувствата , покорството и сексуалната дейност , дълбоките емоции и нивата на хормоните .

   ВНО е открит от холандския военен лекар - анатом Frederik Ruysch още през 1703 г. , но в последствие остава официално в историята като - Органът на Якобсон , кръстен на друг холандски анатом - Ludvig Jocobson , който помества първите по - сериозни публикации за него през 1811 г.  с доказателства , че при някои четирикраки гръбначни спомага за долавянето на феромони .  В последствие и други световно известни учени са помествали свои научни разработки , подкрепени със солидни доказателства за наличието и действието на ВНО , като Poticuet през 1891 г. провел опити с 200 възрастни хора , Pearlman през 1934 г. открил също силната му реакция към феромоните , Moran , Monti-Bloch , Stensaas и Berliner през 1994 , и др .

   Интересното е , че епителът от сензорни клетки в носа - ВНО  / доказано от множество научни изследвания / представлява продължение на мозъка поради местоположението си и начина на обработване на приеманите сигнали , т.е. той е част от главния мозъкВНО функционира като ясен сензорен приемник , който долавя феромоните , насочени към мъже или съответно към жени . За доказването на тази хопотеза се провеждат експерименти с най - модерната техника за откриване , наблюдаване и изследване на назалната кухина . Апаратурата измерва различни степени на клетъчна активност и реакция . Вижте видеоклип за това изследване , излъчено по Discovery .

   Въз основа на доказаните резултати в клиничното си изследване , учените достигат до заключението , че той е първоначалният рецепторен механизъм , който причинява подсъзнателно вътрешна биологична сексуална реакция при мъжете и жените чрез секретиране на човешки феромони . Жена , подложена на въздействието на човешки феромони , чувства инстинктивно силно привличане , като не знае защо . Това всъщност наричаме „ химия ” . Дори и най - незначителните количества феромони могат да предизвикат подобни значителни реакции . За изпитващите подобни чувства това е необяснимо .

   Феромоните визуално са неразличими , и когато несъзнателно се вдишат от намиращите се в близост обекти на желание , то те действат като сигнал за сексуално привличане , насочено към вас и вие ставате толкова заинтригуващ и неустоим . Съществуват също значителни доказателства за въздействието на феромоните върху определени зони на мозъчната дейност , което всъщност ни показва , че наличието на определен феромон влияе върху дейността на дяловете от мозъка , свързани със социалното познание и внимание .

                                                                               

   По време на човешката еволюция , докато всички наши химиоусещащи органи са се намалили по размер , областите на мозъка , свързани с обработването на тези сигнали , са се увеличили в сравнение с други дялове . Съществуват съвременни доказателства , че феромоните влияят върху нивото на Luteinizing Hormone , който , от своя страна , е отговорен за усиленото производство на сексуални хормони / по - специално тестостерон / по време на привличане и сексуална възбуда .

   Виж 10 - те ТОП - ПРОДУКТА в света !