Българският онлайн магазин за феромони


Какво представляват феромоните?

   Феромоните представляват естествено произвеждани от всеки жив организъм химически вещества , които въздейзтват на поведението и развитието на останалите от същия вид , като изпращат подсъзнателни обонятелни сигнали , пораждащи мощни сексуални реакции и най - вече функциониращи като притегателно средство за срещуположния пол .

   Феромон е гръцка дума , произлизаща от думата φέρω ( феро ) – предавам и ορμόνη ( хормон )  – възбуждам , стимулирам и за първи път е представена от Peter Karlson и Adolf Friedrich Johann Butenandt през 1959 г. Те могат да бъдат открити във всички живи същества и представляват най - древната форма на комуникация . Съществуват най - различни феромони , измежду които : алармиращи феромони , полови феромони , агрегационни феромони , и др. , които се  използват най - интензивно от насекомите . Но се срещат и при други групи животни , като могат съзнателно да бъдат засечени на значителни разстояния и на моменти заместват вербалната комуникация . Те им помагат да открият партньор , да маркират територия и да сигнализират сексуален интерес . Например , кобилите по време на разгонване излъчват свой феромон , който е в състояние да привлече жребци от значително разстояние .
   Мравките използват много феромони при своята комуникация . Когато някоя мравка попадне на източник на храна , тя започва да отделя феромон , който при нейния обратен път към мравуняка  оставя своеобразна миризлива пътечка . Всички мравки , намерили храна , оставят на връщане тази феромонна следа , формирайки нещо като миризливо поле , сочещо към източника .
 
   При хората съществуват полови феромони , които служат за  привличане  на противоположния пол . Революционното откритие се е превърнало в огромна световна индустрия , прилагайки ултра - модерните съвременни технологии за изследвания , разработки и синтез на 100% чисти човешки феромони лаболаторно производство .
   Потенциално човешките феромони могат да бъдат изградени от различни съединения . Познаваме мастно - киселинните вериги и произведените от хормони съединения , но протеините и малките аминокиселинни вериги също имат потенциал за феромонално въздействие , въпреки че е по-вероятно да се пренасят с допир , тъй като не са летливи ( не се изпаряват лесно ) .
   Феромоналните продукти досега са се основавали на феромони , извлечени от хормони и една определена група от мастно - киселинни феромони .
   Според вида си , някои от тях се откриват само в мъжете , други - само в жените , като присъствието им в двата пола е в различна степен .