Българският онлайн магазин за феромони


Гаранция

Уважаеми клиенти !

   ФЕРОМОНИ БЪЛГАРИЯ с гордост има удоволствието да Ви предложи своята безпрецедентна гаранция от 365 дни ! ! !

   Тази невероятна възможност получават единствено лоялните клиенти , доверили се и закупили продукти директно от електронните магазини на лаболаториите - производители или от техни основни дистрибутори като ФЕРОМОНИ БЪЛГАРИЯ .

   Ако поради някаква причина не сте на 100 % напълно удоволетворени от закупения продукт , моля свържете се с нас за уточняване на подробностите по връщането му .

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА :

   1 . Връщането на продукта може да се извърши на адрес и по време , предварително уточнени с представител от фирмата на посочения за тази цел телефон , само лично от купувача му .

   2 . Гаранцията се отнася само за продукти , закупени директно от фирмените щандове и магазини на ФЕРОМОНИ БЪЛГАРИЯ или през техен собствен интернет - магазин , а когато е от друг магазин или негов дистрибутор , те трябва изрично да бъдат вписани точно тук . 

   3 . Всеки предявен продукт за връщане трябва да бъде със запазен външен вид и опаковка , както и задължително придружен от поименния касов ордер или товарителница , издадени при закупуването му и документ за самоличност на купувача .

   4 . Сумата за получаване се определя по следното правило :

   - чрез електронна везна се претегля остатъчното / върнатото / количество от продукта , стойностно прекалкулирано през продажната му цена , като :

   - от получената сума се приспаднат разходите по пакетиране и транспорт , ако са били за сметка на фирмата . Стойността им е различна в зависимост от периода на поръчката и адреса на доставката .

   Получената сума се инкасира след извършване на контролен , качествен анализ на съдържанието на върнатото количество .

ОБЩИ УСЛОВИЯ :

   Феромоналните продукти във всички държави са класифицирани и се тарифират като парфюми , в следствие , на което към тях няма никакви законови изисквания за задължителна гаранция .

   За продуктите си , които предлага , ФЕРОМОНИ БЪЛГАРИЯ дава своя собствена доброволна гаранция от 365 дни !

   С цялото си уважение към всички свои клиенти фирмата апелира за лоялност и нежелание за прецеденти , свързани с неоснователни , преднамерени или предумишлени претенции с цел злоупотреба с предлаганата от ФЕРОМОНИ БЪЛГАРИЯ гаранция от 365 дни !

   При наличие , на което и да е от по - горе описаните обстоятелства или при явна цикличност на рекламации от едно и също лице , ФЕРОМОНИ БЪЛГАРИЯ приема деянието за рецидив и има пълното право и основание да откаже да изпълни задълженията си по гаранцията . 

   Гаранцията е валидна само при он-лайн поръчки в електронните магазини - www.feromonibg.com , www.feromoni.bg и www.MagazinZaFeromoni.com . Това са всички поръчки , които са заявени и изпратени след извърщване на необходимата регистрация , приемане на общите услвия и тези по гаранцията . На продуктите , поръчвани по телефона , гаранция не се дава .